Brotherhood of Evil Mutants

Niemal wszystkichm wcieleniom Bractwa Złych Mutantów przyświecał ten sam cel - supremacja mutantów. Członkowie tej organizacji dążyli do zniewolenia lub kompletnego zniszczenia gatunku homo sapiens wszelkimi dostępnymi środkami.

Aktualny status: Nieznany
Debiut grupy: Uncanny X-Men #4

Pierwsze pojawienie się: Uncanny X-Men #4
Pierwotny skład: Astra IV, Magneto, Mastermind, Quicksilver, Scarlet Witch, Toad
Dowódca: Magneto
Dotychczasowi członkowie: Astra IV, Lorelei, Magneto, Mastermind, Quicksilver, Scarlet Witch, Toad, Unus
Aktualny status: nieaktywny
Rola: Bractwo wszelkimi dostępnymi środkami miało wywalczyć supremację mutantów.

Brotherhood of Evil Mutants II/Mutant Force/Resistants

Pierwsze pojawienie się: Captain America Annual #4
Pierwotny skład: Burner, Lifter, Magneto, Peeper, Shocker, Slither
Dotychczasowy skład: Burner, Lifter, Magneto, Peeper, Rust, Shocker, Slither
Dowódca: Magneto
Aktualny status: nieaktywny
Rola: Po odejściu Magneto Bractwo walczyło przeciwko Ustawie Rejestracyjnej.

Brotherhood of Evil Mutants III/Freedom Force

Pierwsze pojawienie się: Uncanny X-Men #141, jako Freedom Force od Uncanny X-Men #199
Pierwotny skład: Avalanche, Blob, Destiny, Mystique, Pyro, Rogue
Dotychczasowy skład: Avalanche, Blob, Crimson Commando, Destiny, Mystique, Pyro, Rogue, Spider-Woman, Spiral, Stonewall, Super Sabre
Dowódca: Mystique (również Freedom Force)
Aktualny status: nieaktywny
Rola: Początkowo grupa została utworzona, aby dokonać zamachu na senatora Roberta Kelly'ego. Później Bractwo skupia się na walce z X-Men. Już jako Freedom Force grupa jako jednostka rządowa zajmuje się ściganiem i chwytaniem groźnych dla społeczeństwa mutantów.

Brotherhood of Evil Mutants IV

Pierwsze pojawienie się: X-Force #5
Skład: Blob, Phantazia, Pyro, Sauron, Toad
Dowódca: Toad
Aktualny status: nieaktywny
Rola: Czwarte wcielenie Bractwa wróciło do dążenia do władzy poprzez przemoc i akty terroryzmu.

Brotherhood of Evil Mutants
  • Dodaj do:
  • wykop.pl